Vi var mange, der onsdag den 11. marts 2020, så pressemødet, hvor store dele af Danmark blev lukket ned for at stoppe den omsiggribende Corona-smitte. Det var en dag, vi ikke glemmer.

På trods af en meget voldsom nedlukning, forstod vi godt, at det var nødvendigt. Vi forstod samtidig, at lige den dag, var det ikke tiden til langvarige og indviklede politiske forhandlinger – her skulle handles hurtigt.

Så langt så godt: I en krisesituation er der brug for hurtig indgriben og handling, så må vi vurdere og diskutere bagefter – sådan er det, tænker jeg.

Efterfølgende blev de politiske partier informerede, men de efterspurgte den politiske forhandling og den politiske dialog. Sådan gik nærmest hele foråret 2020, sommeren og store dele af efteråret. Gang på gang efterlyste partilederne involvering i den politiske beslutningsproces, men det skete ikke. Socialdemokratiet og støttepartier handlede på egen hånd med eget flertal.

Samtidig blev der næsten lukket ned for journalisternes kritiske spørgsmål under pressmøderne. Der blev afsat meget lidt tid, og man lod forstå, at der var vigtige ting at tage sig til i stedet for at svare på spørgsmål fra en kritisk presse.

Yderligere har jeg bemærket, at både statsministeren og de andre ministre meget ofte lægger ansvaret over på ‘myndighederne’ eller andre, som bl.a. leverer statistisk materiale som baggrund for diverse beslutninger. Dette har jeg skrevet om i tidligere indlæg.

Der er flere ting, der bør italesættes:

  1. Den demokratiske lider under, at statsministeren og regeringen kun tilsyneladende forhandler med de andre politiske partier – i virkeligheden synes det at være rene orienteringsmøder. Der er ikke plads til debat, ændringer og en politisk forhandling endsige dialog. Statsministeren indkalder til orientering, hører vi gang på gang. Og det er så præcis det, der sker.
  2. Når det kommer til at tage ansvaret for de tiltag regeringen sætter i værk, så har regeringen igen en tendens til at lægge ansvaret over på ‘myndighederne’. Så tag dog det ansvar og meld direkte ud: Dette er vores politiske beslutning på baggrund af de informationer vi har.

Vi har brug for en parlamentarisk politisk debat mellem Folketingets partier og regeringen om de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med pandemien.

Vi har brug for, at de, der har og tager ansvaret også melder det rent ud – så ved vi, hvor ansvaret ligger og skal placeres.

…Skulle der blive brug for det – og det gør der formentlig…..